Általános Szerződési Feltételek

Fogalmak és meghatározások

Webáruház – A weboldal www.hbsmedical.com

Eladó – a cégünk, vagyis a HBS Medical Kft., melynek székhelye 1137 Budapest, Szent István park 26. fszt.2.

Ügyfél – vagyis vásárló, az a cég, amely a webáruházon keresztül termékeket vásárol.  A vásárló lehet vállalatközi (B2B) ügyfél vagy forgalmazó.

B2B ügyfél – vállalkozások közötti ügyfél, bármely jogi személy, aki árukat vásárol webáruházunkból.

Forgalmazó – Bármely ügyfél, aki árukat vásárol a webáruházunkból, hogy újra értékesítse azokat a forgalmazó és cégünk között létrejött szerződésnek megfelelően.

Termék – vagy termékek, más néven: áruk, bármely olyan webáruházban megvásárolható termék, amelyet cégünk értékesít, és az ügyfél vásárol meg.

Ár – megegyezik az ügyfél által a termékért fizetett pénzösszeggel, az ügyfél megrendelése alapján.

Katalógus ár – a weboldalunkon megjelenő termék ára. Időnként módosulhat.

Szerződéses ár – cégünk és az ügyfél között külön szerződésben megállapodott ár. Az egyedi megrendelésre készített termékeknek csak szerződéses ára lehet.

Megrendelés – Az ügyfél kifejezett szándéka a termék(ek) webáruházunkban történő megvásárlására. Ez lehet egy hagyományos megrendelés, vagy egyedi feltételek alapján készített megrendelés.

Hagyományos megrendelés – áruk megrendelése a webáruházunkban feltüntetett áron, az itt megadott feltételekkel.

Egyedi feltételek alapján készített megrendelés – árucikkek megrendelése a webáruházunkban feltüntetett különböző feltételekkel (pl. méret, ár).

Szállítás – vagy kézbesítés, az a folyamat, amely során a megrendelt árut kiszállítják az ügyfélhez.

Szállítási dokumentumok – a Szállítás végrehajtásához szükséges dokumentáció.

Szerződés – bármilyen írásbeli szerződés, amely az eladó és az ügyfél között köttetett. Lehet, hogy ettől a dokumentumtól eltérő feltételeket tartalmaz. Egy eladó által megerősített rendelés szerződésnek tekintendő.

Gyártó – cWorld Ltd, 193-28, Neungan-ro, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea

Termék ellenőrző lista – a weboldalunkon elérhető űrlap, amely az ügyfél rendelkezésére áll annak megvizsgálására, hogy minden termék tökéletes állapotban lett-e kiszállítva.

Általános Feltételek

(1) Ezeket az általános szerződési feltételeket minden olyan szerződésre alkalmazni kell, amely a Társaságunk által az áruk Vevő részére történő eladására vonatkozik. Ha a Társaságunk és az Ügyfél között bármilyen külön szerződést köttetik, és az a jelen szerződési feltételektől eltérő információkat tartalmaz, akkor a külön szerződésben foglalt feltételek az irányadók. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely olyan feltételét, amelyet nem külön szerződésben tárgyalnak, a külön szerződésre is alkalmazni kell.

(2) Bármely Ügyfél kérésre e-mailben megkaphatja ezeket a szerződési feltételeket.

(3) Cégünknek joga van időről időre módosítani ezeket a feltételeket, anélkül, hogy a korábbi B2B ügyfeleket vagy disztribútorokat közvetlenül értesítése.

(4) Az értékesítési megrendelés visszaigazolásának vagy az áruk számlázásának elfogadása meggyőző bizonyítéknak minősül arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Termékinformáció

(1) A Webáruházban megjelenő Termék pontos leírása megegyezik az adott Termék tényleges specifikációival. A gyártónak joga van módosítani a specifikációkat anélkül, hogy értesítené az eladó ügyfeleit. Cégünk minden lehetséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkkal szolgáljon a webáruházban elérhető összes termékkel kapcsolatban. Amennyiben kétségei merülnének fel, az Ügyfél bármilyen specifikációt illetően kapcsolatba léphet az eladóval.

(2) Társaságunk fenntartja a jogot arra, hogy

– megváltoztassa egy termék árát

– módosítson egy terméket, beleértve annak jellemzőit is

– kivonjon egy terméket a forgalomból

anélkül, hogy arról előzetesen értesítené az Ügyfelet.

A befejezetlen megbízások ezen változások miatt nem módosíthatóak.

(3) Cégünk minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a webáruházban minden terméket a lehető legpontosabban szemléltessen. Az Eladó nem vállal felelősséget a weboldalon ábrázolt termék és a szállított termék közötti kisebb különbségekért, mindaddig, amíg a különbségek nem befolyásolják a termék használhatóságát vagy a webáruházban közvetlenül leírt jellemzőket. Az áruk bármely részletét illetően az Ügyfél a társaságunkkal való kapcsolattartás révén megerősítést kaphat.

Fizetési feltételek

(1) A Termék ára a Webáruházban a megrendelés időpontjában feltüntetett Katalógusár.

(2) A webáruházban megjelenő katalógusár ÁFA-t vagy egyéb alkalmazandó költségeket nem tartalmaz.

(3) A webáruházban megjelenő katalógusár nem tartalmazza a szállítási költségeket, amelyeket az Ügyfél fizet. (EXW – gyári ár)

(4) Az vételár összegének kifizetését, amely magában foglalja az egyéb alkalmazandó költségeket, beleértve, de nem kizárólag a (2) és (3) bekezdésben leírt költségeket, a megrendelés után 3 munkanapon belül kell teljesíteni.

(5) A fizetés az alábbi módok bármelyikével teljesíthető:

– bank-/hitelkártya

– banki átutalás

(6) A termékek szállítását azok kifizetés után kell lebonyolítani.

(7) Az Ügyfél által adott megrendelés automatikusan maga után vonja az áruk mozgását és a számlázást, a Webáruház össze van kapcsolva a számlázó és a raktári rendszerrel. Az automatizált folyamat célja:

– a termékeket a lehető leggyorsabban kiszállítani az Ügyfélnek

– annak biztosítása, hogy egyetlen Termék se legyen megrendelhető, ha nincs raktáron

– minimalizálni az adminisztratív és/vagy emberi hibák miatt bekövetkező hibák esélyét.

Ezért a vásárlás megtörténtével, a termékek vásárló részére történő kiszállításának folyamata is azonnal megkezdődik. Ezért a leadott megrendeléseket nem lehet visszavonni.

(8) Társaságunk fenntartja a jogot a kifizetés biztosítására (például hitellevél vagy bankgarancia útján) olyan külön szerződések esetén, amelyekre a Szerződési Feltételek jelen szakaszának egyes pontjai nem vonatkoznak.

(9) Ha a fizetést a (4) bekezdésben meghatározott időn belül nem teljesítették, az eladónak joga van a megrendelést visszavonni.

Szállítási és átvételi feltételek

(1) A termékeket a Vevő által megadott címre kell szállítani. Ha nincs megadva kézbesítési cím, akkor a Termékeket alapértelmezés szerint az Ügyfél székhelyére kell szállítani.

(2) A Szállítás határidejét, valamint a megrendelt áruk bruttó súlyát és méreteit az eladónak kell megadnia a megrendeléskor.

(3) Az árut teherautóval vagy más megfelelő járművel szállítják, a megrendelt áruk bruttó súlyától függően. A Vevő által megadott szállítási címnek tehergépjárművel biztonságosan megközelíthetőnek kell lennie, és munkaidőben elérhetőnek kell lennie (annak az országnak az általános munkarendjének megfelelően, amelybe a Termékeket szállítják). Az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a teherautó le tudjon parkolni, illetve, hogy a Termékek ki legyenek rakodva a járműből.

(4) Az árut a GLS szállítja azon az áron, amely fel volt tüntetve a termék DDU (vámfizetés nélkül leszállítva) feltételekkel történő megrendelésekor. Az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a termékeket a raktárunkban vegye át, de erről előzetesen értesítenie kell bennünket.

(5) Ha a szállításra előzetes kérés alapján eltérő előírások vonatkoznak (pl. légi áruszállítás), cégünk fenntartja a jogot, hogy többletköltségeket számoljon fel az Ügyfélnek.

(6) Cégünk minden észszerű erőfeszítést megtesz a megadott szállítási határidő betartása és az áruk tökéletes állapotban történő szállítása érdekében. Amennyiben az Eladó tudatában van az áruk meghibásodásának az előzetesen meghatározott időtartamon belül, erről a Vevőt tájékoztatnia kell.

(7) Társaságunk nem felelős azért, ha a kiszállítás rajta kívül álló okok miatt nem valósul meg.

(8) Társaságunkat tájékoztatni kell arról, ha a Vevő nem képes eleget tenni a Szállítás kezeléséhez és/vagy a szállítmány kirakodásához szükséges feltételeknek, ha a szállítás nem lesz teljesíthető, vagy a feltételei megváltoztak. (Többek között, ha a szállítási cím nem érhető el közúton folyó munkák vagy időjárási körülmények miatt, a Vevő megváltoztatja a szállítási címet, vagy előfordulhat, hogy az árut nem munkaidőben kezelik.)  Ebben az esetben cégünk a következőkre tartja fenn a jogokat:

– többletköltséget számol fel a Megrendelőnek

– visszavonja a Szállítást és az áruk teljes árának 20% -át számolja fel az Ügyfélnek.

Ha Cégünk nem kap információt arról, hogy a Vevő a Termékek odajuttatásának időpontjáig nem képes eleget tenni a Szállítás kezeléséhez és/vagy kirakodásához szükséges feltételeknek a Megrendelésben megadott helyen, akkor Társaságunk mindent elkövet, hogy kapcsolatba lépjen az Ügyféllel. A kapcsolatfelvételi kísérletek időtartama attól a helytől függ, ahová a termékeket kiszállítják, de soha nem lehet kevesebb, mint 2 óra, és soha nem lehet több, mint 24 óra.

– Ha cégünk sikeresen kapcsolatba lépett az Ügyféllel, újabb időpontot egyeztetnek a kiszállítással kapcsolatban. Ebben az esetben az Ügyfélnek a késés miatt felmerülő többletköltségeket számíthatunk fel, és a késés okozta károkért is az Ügyfél felel.

– Ha Társaságunknak a fent leírt időtartamon belül nem sikerült kapcsolatba lépni az Ügyféllel, akkor a Megrendelés visszavontnak tekintendő. Ebben az esetben cégünk felszámítja a megrendelt áruk értékének 20% -át, és visszatéríti a korábban átutalt pénz fennmaradó részét. Egyedi feltételekkel történt megrendelés esetén nem tudunk visszatérítést nyújtani.

(10) Társaságunk nem vállal felelősséget a Vevő vagy harmadik fél (többek között a kiszállítással megbízott fuvarozó társaság) által okozott veszteségekért, károkért vagy költségekért.

(11) Az Ügyfél megrendelésében értesíti Társaságunkat, ha a megrendelt termékeket kiszállítás helyett személyesen kívánja átvenni. Az átvétel napját az Ügyfélnek kell meghatároznia. Ha a Termékek a megadott napon nem állnak rendelkezésre, az Eladó erről tájékoztatja az Ügyfelet, és megfelelő időpontot biztosít az áruk átvételére.

(12) A megrendelt árut a Vevő a következő címen lévő raktárunkból veheti át: 2220 Vecsés Lőrinci út 59., hétfőtől péntekig, munkaszüneti napok kivételével, 9:00–17:00 óra között. Az Ügyfél legalább 1 órával az átvétel időpontját megelőzően tájékoztatja Társaságunkat az érkezés várható idejéről.

(13) Az Ügyfél felelőssége, hogy megfelelő járművet biztosítson az áruk személyes átvételéhez. Ha a Vevő nem tudja az árut a megadott és/vagy egyeztetett időpontban átvenni, erről tájékoztatnia kell az Eladót. Amennyiben a Termékek tárolása többletköltségekkel jár, az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélre terhelje ezeket a költségeket.

(14) Cégünk felelős az árukért mindaddig, amíg azokat a társaságunk raktárából el nem szállítják. Kiszállítás esetén a fuvartársaság felel az árukért a szállítás teljesítéséig. Személyes átvétel esetén a Vevő felel az árukért.

Visszaküldés és visszatérítés

(1) Cégünk minden lehetséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minden megvásárolt áru tökéletes állapotban legyen kiszállítva. A szállítás befejezése után az Ügyfélnek meg kell vizsgálnia, hogy a megrendelt termékeket tökéletes mennyiségben és állapotban szállították-e le. Ez a folyamat online elvégezhető a Leszállított termék ellenőrző listája oldalunkon keresztül.

(2) A termék ellenőrző listán megadott információkat automatikusan megküldik cégünknek. Ha a Vevő a Termék ellenőrző listán mindent megjelölt, akkor a kiszállított termékeket elfogadottnak kell tekinteni.

(3) Ha a termék ellenőrző listát a Vevő a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül nem töltik ki, úgy az a kézbesített Termékek állapotából következő, a visszatérítésre és a visszaküldésre vonatkozó igények lemondásának számít, és az áruk elfogadottnak tekintendők.

(4) Amennyiben a szállított áruk sérültek, hiányosak és/vagy mennyiségük és minőségük nem egyezik a megrendeléssel (a termék ellenőrző lista valamelyik rovatát az Ügyfél nem tudja megjelölni), az Ügyfél kapcsolatba léphet a Társaságunkkal a következő módok egyikén:

 • a helyzet ismertetése és dokumentálása a következő űrlap segítségével
 • a cégünkkel e-mailben történő kapcsolatfelvétel, a következő cím használatával
 • az ügyfélszolgálatunk felhívása az alábbi szám használatával

(5) A Termékek visszaküldésének vagy visszatérítésének folyamata a Társaságunk jóváhagyásától függ.

(6) Az Ügyfélnek a visszaküldéssel vagy visszatérítéssel kapcsolatos minden igényét a kézbesítés befejezésétől számított 14 napon belül be kell benyújtani az Eladó felé. A jelen Általános Szerződési Feltételek Garancia szakaszában leírt kivételeken kívül a termékek 14 nap utáni visszatérítése vagy cseréje nem lehetséges.

(7) Bármely Termék kicserélhető a (6) bekezdésben leírt időszakon belül, függetlenül attól, hogy a leszállított termékeket az Ügyfél elfogadta-e vagy sem, feltételezve, hogy a (9) pontban részletezett feltételek egyike sem áll fenn. Ennek a folyamatnak a szállítási költségeit az Ügyfél viseli, és ez magában foglalja az előzetesen megrendelt termék visszaküldésének és az új termék kiszállításának díját is. A termék cseréjére a megrendelés leadásának feltételei vagy előfeltételei nem vonatkoznak.

(8) Bármely Termék képezheti visszatérítés tárgyát a (6) bekezdésben leírt időszakon belül, függetlenül attól, hogy a leszállított termékeket az Ügyfél elfogadta-e vagy sem, feltéve, hogy a (9) pontban részletezett feltételek egyike sem áll fenn. A visszatérítés összege a visszatérítendő áruk azon árának 80%-a, amelyen a vásárlás eredetileg megtörtént.

(9) Egy Termék nem téríthető vissza, és nem cserélhető ki, ha állapota miatt az ismételt értékesítés lehetetlenné válik. Ide tartoznak többek között a következők:

 • egyedi megrendelésre készített termékek, beleértve többek között a hímzéseket (logók, névcímkék) és méretbeli módosításokat
 • hiányzó alkatrészekkel vagy elemekkel rendelkező termékek
 • eredeti csomagolás nélküli termékek
 • sérült Termékek, ha a sérülést a Termék nem megfelelő használata, karbantartása vagy tárolása okozta
 • sérült termékek, ha a sérülést a Termék szándékos nem megfelelő használata vagy megrongálása okozta
 • egyszer használatos (eldobható) termékek esetén, ha azokat eltávolították a csomagolásból, vagy ha a csomagolás sérült
 • Olyan termékek esetén, amelyek a felszerelést követően csak akkor használhatók, ha a külső felületekhez és/vagy más nem mozdítható elemekhez vannak rögzítve
 • Olyan termékek, amelyeket csak csomagajánlat formájában árusítanak (kivéve, ha az ajánlat összes termékére vonatkozik a visszatérítés vagy a csere)

(10) A visszatérítés összegét 7 munkanapon belül át kell utalni azt követően, hogy a visszatérítendő Termék visszajutott a Társaságunkhoz, feltéve, hogy állapota lehetővé teszi az ismételt értékesítést.

(11) Az új Terméket ki kell szállítani 7 munkanapon belül azt követően, hogy a cserélendő Termék társaságunkhoz megérkezett, a szállítási költség átutalásra került, és az Ügyfél megadta annak az új terméknek a specifikációit, amelyet meg szeretne vásárolni.

(12) Amint az eladó értesül az Ügyfél cserére vonatkozó szándékáról és a kívánt új termék specifikációiról, cégünk minden lehetséges erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az új Termék a készleten elérhető legyen a csere bekövetkezésekor. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az új termék szállítását nem lehet 7 munkanapon belül megkezdeni, az eladó értesíti az Ügyfelet a helyzetről és az új termék várható érkezési idejéről. Az Ügyfél az alábbi lehetőségek közül szabadon választhat:

 • megvárja az új terméket annak későbbi megérkezése esetén is
 • módosítja a cseretermékre vonatkozó rendelését
 • a termék árának visszatérítését kéri a termék módosítása helyett

(13) Amennyiben valamely terméket hibás állapotban szállítottak az Ügyfél által a (3) bekezdésben leírt időszakon belül kitöltött termék ellenőrző lista alapján, a visszatérítés és a visszaküldés ezen szakaszban ismertetett feltételeit az alábbi különbségekkel kell alkalmazni:

– a Termék cseréje esetén a Szállítási költségeket az eladó viseli

– a termék árának visszatérítése esetén a visszatérítés összege a termék eredeti árának 100%-a.

(14) Egy termék visszatéríthető, de nem cserélhető ki, ha a terméket már nem gyártják, és már nincs raktáron.

(15) Az egyszer használatos (eldobható) termékek visszatéríthetőek, de nem cserélhetőek ki.

(16) Ha a társaságunk és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződés másként nem rendelkezik, társaságunk nem vállal semmilyen felelősséget az Ügyfél által a Szállítás befejezése és az áru elfogadása után újból eladott termékek cseréjéért vagy visszatérítéséért (lásd a (2), (3) és (4) pontokat).

(17) A jótállás hatálya alá tartozó Termék bármilyen sérülése vagy hibája esetén a garanciaidő alatt a termék teljes visszatérítése vagy költségmentes cseréje Vállalatunk felelőssége. Társaságunk fenntartja a jogot a helyzet kivizsgálására. A többi kérdést illetően a Társaságunk által követett irányelveket a jelen Általános Szerződési Feltételek ebben a szakaszában ismertetjük.

Felelősség

(1) Társaságunk nem vállal felelősséget az Eladót képviselő vagy az ő nevében eljáró személyekért vagy felekért, a Vevőért vagy a Megrendelés teljesítésében érintett bármely félért az alábbiakat illetően:

– a Termékek minősége

– a Termékek részletes leírása

– a kiszállított termékek és a webáruházunkban bemutatott termékek közötti hasonlóság.

(2) Vállalatunk nem vállal felelősséget az Ügyfél, illetve az Eladót képviselő vagy az ő nevében eljáró személyek vagy felek, a Vevő, illetve a Megrendelés teljesítésének folyamatában részt vevő bármely személy által okozott olyan következményekért, amelyek a Termékek minőségével vagy specifikációival kapcsolatosak, vagy amelyek a termékek az Ügyfél szándéka szerinti bármilyen célra való alkalmasságára vonatkoznak.

(3) Vállalatunk nem felel semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet az Ügyfél a Termékek nem megfelelő használatából következően okozott. Bármely veszteség vagy kár esetén, amelyet az Ügyfél a Termékek rendeltetésszerű felhasználása során szenved, és amennyiben a termékek olyan állapotban vannak, amely alkalmassá teszi őket a rendeltetésszerű használatra, a felelősség kérdésében a gyártóhoz kell fordulni.

(4) Társaságunk nem vállal felelősséget a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírt bármilyen késedelemért vagy bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásáért, ha azt vis major okozza, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra: balesetek, természeti katasztrófák, gépek meghibásodása, nyersanyagok elérhetetlensége, sztrájk, természeti csapások vagy a személyzet bálnákká és petúniákká való átváltozása. Ha a késedelem olyan hosszú ideig tart, amelyet Társaságunk észszerűtlennek tart, vagy ha a vis major esemény által kiváltott akadályok leküzdésére tett erőfeszítések hiábavalók, az Eladó minden felelősség nélkül felmondhatja a szerződést.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Cégünk minden szükséges erőfeszítést megtesz a webáruház biztonságának garantálása érdekében. A Webáruház használatával okozott veszteségekért és károkért Társaságunk nem vállal felelősséget.

(2) A jelen Szerződési Feltételek bármelyik részének bármelyik fél általi felmondása vagy végrehajtásának elmulasztása nem értelmezhető a jelen Általános Szerződési Feltételek más részeinek felmondásaként, illetve annak a résznek egy későbbi időpontban történő felmondásaként.

(3) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek bizonyul bármely okból és bármely bíróság által, a jelen Általános Szerződési Feltételek fennmaradó része továbbra is alkalmazandó.

(4) Jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Társaságunk és az Ügyfél között létrejött minden szerződést a magyar törvényeknek megfelelően kell alkalmazni és értelmezni. Jogvita esetén a felek elfogadják a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.